Hóa trị ung thư là một trong các Nguyên nhân gây mãn kinh sớm