Hai bạn trẻ đã ngẫu hứng đặt ra mục tiêu trải nghiệm những điểm ăn uống vui chơi thú vị của TP.HCM.