Bộ ảnh được cặp đôi thực hiện trong tháng mang bầu thứ 8 với mong muốn lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên được lên chức