Làm thế nào để phân biệt giữa Hạt hạnh nhân Mỹ và Hạt hạnh nhân Trung Quốc