Những ông bố, bà mẹ từ xa đến với hy vọng được thăm con cũng bị ngăn cản.