Để kiểm chứng tình yêu dành cho bộ sách này, trang Buzzfeed mới đây đã làm một khảo sát nhỏ, hỏi về cách mà Harry Potter đã thay đổi cuộc sống của bạn.