#1

on 12.06.19 0:01

havip

havip

Thành viên nhút nhát
https://havip.com.vn
Thành viên nhút nhát

khiến cho phương pháp nào để tối ưu tầm giá nộp đơn đăng ký nhãn hiệu?


Để tối ưu giá tiền khi nộp đơn đăng ký thương hiệu, người nộp đơn với thể cân nói những giải pháp sau:
a. thực hiện tra cứu sơ bộ trên cơ sở dữ liệu của Cục với trí não để đánh giá khả năng tương tự gây lầm lẫn của nhãn hàng dự định đăng ký có những thương hiệu đã được cấp bằng. giả dụ phát hiện mang thương hiệu đã đăng ký trùng với nhãn hàng của mình, người nộp đơn nhãn hiệu nên cân đề cập sửa đổi nhãn hàng cho khác biệt. Việc tra cứu sơ bộ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của Cục có trí tuệ
b. Do phí đăng ký nhãn hàng được tính toán dựa trên số lực lượng sản phẩm/dịch vụ đăng ký, mức phí tối thiểu cho đơn nhãn hàng tương ứng với đơn với một nhóm sản phẩm/dịch vụ với nhỏ hơn hoặc bằng 6 sản phẩm/dịch vụ. Cục mang trí tuệ sẽ tính thêm phí đăng ký cho từng hàng ngũ bổ sung và từng sản phẩm/dịch vụ trong khoảng sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi hàng ngũ. vì vậy, chủ đơn nên cân nhắc chỉ đăng ký cho các hàng ngũ sản phẩm/dịch vụ mà chủ đơn dự định sẽ khai thác thương mại, không đăng ký cho gần như các lực lượng sản phẩm/dịch vụ tương ứng mang các hàng ngũ ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức để tiết kiệm giá bán.

thời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hàng mất bao lâu?


Việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu gồm các công đoạn sau:
– thời kỳ đánh giá hình thức:
+ Là việc thẩm định tính hợp lệ của đơn theo những đề xuất về hình thức,về đối tượng dòng trừ, về quyền nộp đơn để từ Đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.
+ thời kì giám định hình thức là 1 tháng từ khi ngày nộp đơn
+ Đơn đăng ký thương hiệu được ưng ý là hợp lệ được công bố trên Công báo với công nghiệp trong thời hạn hai tháng bắt đầu từ ngày được ưng ý là đơn hợp thức. Nội dung ban bố đơn đăng ký nhãn hàng là các thông báo can dự tới đơn hợp thức ghi trong thông báo bằng lòng đơn hợp thức, cái nhãn hàng và danh mục hàng hóa, nhà sản xuất kèm theo.
– công bố đơn: trong thời hạn 2 tháng tính từ lúc ngày đơn được chấp thuận hợp lệ, đơn nhãn hàng được ban bố trên Công báo của Cục sở hữu trí tuệ. Người nộp đơn với thể tra cứu thông báo đơn công bố tại trang web của Cục sở hữu trí não
– giai đoạn thẩm định nội dung: thời kì đánh giá nội dung theo quy định của Cục mang trí tuệ nằm trong khoảng từ 9 đến 11 tháng hoặc đôi khi kéo dài hơn, tuỳ theo mức độ khó của từng đơn. Trong quá trình này, thẩm định viên có thể đưa ra các công văn khước từ cấp bằng một phần thương hiệu hoặc chối từ cấp bằng cho nhãn hàng và cho người nộp đơn thời hạn 02 tháng để phúc đáp. nếu như nội dung phúc đáp của người nộp đơn giải quyết được nội dung chối từ của Cục, đơn nhãn hàng sẽ được cấp bằng.
 công đoạn cấp bằng: giai đoạn này kéo dài từ 1 tới 2 tháng tính từ lúc ngày người nộp đơn nộp số đông phí cấp bằng. thương hiệu đăng ký tại Việt Nam sở hữu thời hạn bảo hộ 10 năm và gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết