Thậm chí nếu bạn không có nhiều tiền, bạn cũng nên mở một tài khoản ngân hàng. Mở tài khoản ngân hàng cũng là một bước tiến mới cho tương lai của bạn.