Justin Bieber đang cần một sự thay đổi để quên đi cuộc chia tay với Selena Gomez.