Sao Việt và các sao quốc tế đều có những hoạt động rất nổi bật trên mạng xã hội trong tuần đầu tiên của tháng 12.