#1

on 30.06.19 17:01

havip

havip

Thành viên nhút nhát
https://havip.com.vn
Thành viên nhút nhát

  • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;

  • Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện nhãn hiệu dự định đăng ký;

  • Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ);

  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp dự định sử dụng nhãn hiệu;

  • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư nếu chủ sở hữu là tổ chức, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân tương đương khác của chủ sở hữu là cá nhân;

  • Chứng từ đã nộp phí, lệ phí.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết