1 sự kiện làm cho sao sở hữu thể thiếu âm thanh, ánh sáng được chứ. Thiếu âm thanh, ánh sáng thì cả khán phòng sẽ chìm vào bóng tối, hồ hết đều tĩnh lặng thì còn gì là 1 sự kiện chứ.