Harper rất hiếu động và không ngừng xoay ghế khi ngồi ăn cùng bố trong 1 nhà hàng sang trọng.