Người đàn ông đi từ ngoài đường cầm chiếc can 10 lít xông vào phòng chờ cũng là nơi vé đổ xăng ra nền nhà rồi bật lửa đốt khiến mọi người chạy toán loạn.