Sau 4 tập phim đầu tiên của Tân Thần điêu đại hiệp, khán giả cho biết "quen mắt" hơn với tạo hình Tiểu Long Nữ của Trần Nghiên Hy chứ vẫn không "nuốt nổi".