16 tuổi, đang là học sinh lớp 11A3, THPT Lạng Giang số 2 (tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Văn Hoan đã sở hữu tấm Huy chương vàng “Triển lãm sáng tạo khoa học công nghệ trẻ châu Á”.