Kỹ sư Chade - Meng Tan của Google tuyên bố đang nắm trong tay bí mật để sở hữu một cuộc sống vui vẻ, nhẹ nhõm, không stress.