#1

on 22.08.19 9:24

tranvanthe92cd

tranvanthe92cd

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
1. Lớp trừu tượng abstract

Khoa học công nghệ: Học ngôn ngữ php nâng cao phần 5 Hoc-ngon-ngu-php-nang-cao-phan-5

Khi bạn đã trải qua các ngôn ngữ như C++, Java. Thì abstract hiển nhiên bạn không còn xa lạ gì và trong PHP đây cũng là một tính chất của lập trình hướng đối tượng. Tuy nhiên, đây không được cho là tính chất quan trọng, tính chất này giống như tính kế thừa theo tầm nhìn bề ngoài.

Xem thêm: viết phần mềm theo yêu cầu

Bạn sẽ học được gì tại CodeGym 2019 ?

Xem thêm: lộ trình học lập trình

Agile Developer = Lập trình + Lãnh đạo nhóm + Lãnh đạo công ty? – CodeGym Day 2019

Tâm thế của người làm lập trình – CodeGym Day 2019

Event-Driven Architecture in Microservices – CodeGym Day 2019

Trí tuệ nhân tạo: Từ ý tưởng tới sản phẩm thực – CodeGym Day 2019

Xem thêm: viet phan mem

Lớp Abstract sẽ định nghĩa các hàm (phương thức) mà từ đó các lớp con sẽ kế thừa nó và Overwrite lại (tính đa hình). Tất cả các phương thức của lớp abstract đều phải được khai báo là abstract và phải ở mức protected và public, không được ở mức private. Lớp Abstract có thể có thuộc tính nhưng thuộc tính không được khai báo là abstract và bạn không thể khởi tạo một biến của lớp Abstract được.

Để khai báo một lớp Abstract ta dùng cú pháp sau:

2. Hàm và lớp final

Lớp Final là lớp được khai báo là lớp cuối cùng, không một lớp nào có thể kế thừa nó. Tương tự như hàm Final trong Abstract hoặc trong kế thừa chỉ để gọi sử dụng, không được viết lại (Override).  Các bạn xem ví dụ sau đây và thông qua phần ghi chú tôi đã giải thích.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết