#1

on 23.08.19 9:33

tranvanthe92cd

tranvanthe92cd

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
Trong bài viết hôm nay, hãy cùng chúng tôi xây dựng ứng dụng WEB ASP.NET MVC 5 sử dụng Visual Studio 2017.

Để tạo mới một Project, bạn chọn File -> New -> Project như hình bên dưới:

Khoa học công nghệ: Khởi động với ASP.NET MVC 5 Khoi-dong-voi-ASP-NET-MVC-5


Sau đó chọn “Visual C#” tại danh sách bên trái, chọn “ASP.NET Web Application (.NET Framework)”. Đặt tên cho Project là “MvcMovie” và chọn đường dẫn lưu Project, sau đó nhấn “OK”

Xem thêm: viết phần mềm theo yêu cầu

Tại màn hình “New ASP.NET Web Application”, chọn “MVC” và nhấn “OK”:

Xem thêm: lộ trình học lập trình

Visual Studio sẽ sử dụng template mặc định cho dự án ASP.NET MVC vừa được tạo:

Xem thêm: viet phan mem

Bạn nhấn phím F5. Visual Studio sẽ khởi động IIS Express Web Server để chạy ứng dụng Web. Visual Studio sau đó sẽ khởi chạy trình duyệt và mở trang chủ của ứng dụng. Thanh địa chỉ của trình duyệt sẽ có dạng: “localhostKhoa học công nghệ: Khởi động với ASP.NET MVC 5 Clearort#/”. Đó là vì localhost luôn trỏ tới máy tính cục bộ của bạn. Khi Visual Studio chạy một dự án WEB, một cổng ngẫu nhiên sẽ được sử dụng cho máy chủ WEB. Khi chạy ứng dụng chúng ta sẽ thấy những cổng khác nhau. Trong hình dưới đây, số cổng là “50061”:

Tiếp tục thu nhỏ cửa sổ trình duyệt. Chọn “icon navigation” , sẽ xuất hiện đường link “Home”, “About”, “Contact”.

Ứng dụng cũng hỗ trợ “Đăng kí” và “Đăng nhập”. Bài học tiếp theo, chúng ta sẽ thay đổi cách ứng dụng này hoạt động và tìm hiểu một chút về ASP.NET MVC.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết