Trên đường lấy xe đi làm, anh Hoàn nhân viên chạy xe ôm đã nhặt được chiếc Iphone 5, không ham của anh đã tìm cách trả lại cho khổ chủ.