Đang điều khiển xe, chị Trang suýt ngất xỉu khi thấy một con rắn hổ mây bò ra từ đầu xe. Người dân đã tìm cách kéo con rắn dài gần 1,2 mét ra ngoài.