Hiện nay mạng xã hội đang phát triển rất mạnh mẽ ở Việt Nam, việc sử dụng các tính năm tương tác giữa forum với MXH như fb và g+ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của forum