Sau khi rời SNSD, Jessica đã “gây bão” hơn cả những người chị em cũ của mình trên Yahoo.