Dan Bilzerian hiện có 5 triệu lượt theo dõi trên Instagram, vì lối sống xa hoa với phụ nữ và các loại vũ khí.