Theo một nghiên cứu mới đây, nếu gà mái được ở cạnh một chú gà trống đẹp và khỏe khoắn thì khi đẻ trứng sẽ cho ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn.