#1

on 21.10.19 9:47

nguyenky

nguyenky

Thành viên Hòa Đồng
https://newland-travel.com
Thành viên Hòa Đồng
Chương trình đầu tư định cư Úc dành cho thương lái theo diện Visa 188 – Cho phép nhà đầu cơ sở hữu và quản lý việc đầu cơ buôn bán tại Úc bằng phổ thông hình thức. Nhà đầu cơ cộng các thành viên gia đình hợp pháp gồm: Vợ/chồng và con loại dưới 23 tuổi còn độc thân (phụ thuộc) sẽ được cấp visa tạm trú (Visa 188 – Provisional visa) mang thời hạn 4 năm 3 tháng, có thể gia hạn trong 2 năm sau đó tùy vào hình thức đầu cơ, hoặc tiếp tục nộp đơn xin visa thường trú vĩnh viễn (Visa 888 – Permanent Residence).

Visa tạm trú Úc diện đầu cơ Visa 188 mang các cái như sau:

Business Innovation stream: gọi là 188A, dành cho các người mang kỹ năng buôn bán muốn xây dựng thương hiệu, lớn mạnh và quản lý 1 doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc. ứng cử viên phải được chính phủ tiểu bang hoặc bờ cõi đề cử.

Investor stream: gọi là 188B, dành cho các người muốn đầu cơ ít nhất là một.5 triệu đô Úc tại một tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc và duy trì hoạt động buôn bán và đầu tư tại Úc. người tìm việc phải được chính phủ tiểu bang hoặc cương vực đề cử.

Significant Investor stream: gọi là 188C, dành cho các người sẵn sàng đầu tư chí ít 5 triệu đô Úc và muốn duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc. ứng viên sở hữu thể được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ hoặc Austrade thay mặt chính phủ Úc.

Premium Investor stream: gọi là 188D, dành cho các người sẵn sàng đầu tư vào Úc ít nhất 15 triệu đô Úc và duy trì hoạt động buôn bán hoặc đầu tư này. Austrade sẽ giao thông ban sơ với các người tìm việc phù hợp để đề cử thay mặt chính phủ Úc.

Entrepreneur stream: gọi là 188E, dành cho các người có ký hợp đồng tài trợ trong khoảng bên thứ ba ít ra 200.000 AUD để thực hiện hoạt động buôn bán được yêu cầu dẫn đến thương mại hóa sản phẩm hoặc nhà sản xuất tại Úc hoặc vững mạnh doanh nghiệp tại Úc. ứng cử viên phải được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ đề cử.

I. đầu tư diện đổi mới kinh doanh (188A)

1. Kinh doanh diện chuyển đổi 188A là gì?

Visa 188A (Diện buôn bán) là dòng Visa tạm bợ trú với thời hạn 04 Năm 03 Tháng. Đây là chương trình dành cho các doanh gia hiện mang sự nghiệp buôn bán tương đối thành công và muốn kinh doanh hoặc điều hành một công ty mới hoặc sẵn sở hữu tại Úc. Khoảng tiền đầu tư của dạng Visa này sẽ ở các mức khác nhau tùy theo Tiểu Bang/bờ cõi mà doanh nhân muốn định cư.

Sau hai năm kinh doanh, doanh gia mang Visa 188A được phép xin Visa Thường Trú 888A lăng xê. thông qua mức đầu cơ hợp lý và giấy tờ đáp ứng mọi tiêu chuẩn cho Visa 888A thì đương đơn và những thành viên trong gia đình đứng đơn chung sẽ được cấp Visa thường trú. Nhà đầu cơ và những thành viên trong gia đình sẽ với cơ hội được định cư tại Úc và hưởng những quyền lợi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội của quốc gia này.

2. Điều kiện


 • Phải được Chính quyền Tiểu Bang hoặc Vùng lãnh thổ Úc đề cử và mang thư mời nộp giấy má của Bộ thiên di Úc.
 • Phải dưới 55 tuổi tại thời khắc được mời nộp hồ sơ của Bộ thiên cư hoặc tại thời điểm bắt buộc hoạt động buôn bán và đầu tư mà cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc cương vực đề cử.
 • Người nộp đơn phải chứng minh rằng việc cư trú tại Úc là để quản lý và vận hành hoạt động buôn bán được bắt buộc.
 • Phải có 1 sự nghiệp kinh doanh thành công tại Việt nam.
 • Phải mang quyền mang ít nhất 01 doanh nghiệp trong 02 năm tài chính sắp nhất trước ngày đương đơn được mời nộp hồ sơ. Trong 2 năm này, doanh thu cho mỗi năm phải đạt được chí ít là 500.000 AUD (khoảng 9 tỷ VND).
 • Tại thời khắc được mời nộp đơn, tài sản tư nhân và doanh nghiệp của đương đơn và vợ/chồng hợp pháp hay vợ/chồng thực tế (ko sở hữu đăng ký hôn phối) phải mang giá trị chí ít là 800,000 AUD (khoảng 14 tỷ 4 Việt Nam Đồng).
 • Đương đơn phải chứng minh được cội nguồn hợp pháp của tài sản tư nhân và công ty nêu trên, và mang thể chuyển qua Úc trong vòng hai năm sau lúc được cấp Visa 188A. Nếu như đơn vị tại Việt Nam của đương đơn sản xuất nhà cung cấp nhiều năm kinh nghiệm, khoa học hoặc thương mại, thì thời kì cung cấp những nhà sản xuất này của đương đơn không được đa dạng hơn thời gian làm quản lý của tổ chức.
 • Đương đơn và hồ hết thành viên gia đình phải hội đủ điều kiện sức khỏe và rà soát lý lịch.
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú (bài rà soát về độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm và những yếu tố khác)

3. quyền lợi


 • Được phép bảo lãnh cho cả gia đình bao gồm vợ/chồng, con chiếc trong độ tuổi phụ thuộc;
 • Được quyền sinh sống tại Úc trong thời kì 4 năm 3 tháng
 • Được quyền gia hạn visa thêm 2 năm
 • Được nộp đơn xin visa thường trú (Visa 888) nếu như đáp ứng đủ các điều kiện buôn bán tại Úc.

II. đầu tư diện nhà đầu tư (188B)

1. Điều kiện


 • Dưới 55 tuổi, cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc bờ cõi mang thể ko cần bắt buộc này giả dụ khoản đầu cơ của bạn sẽ mang lại ích lợi kinh tế đặc trưng cho tiểu bang hoặc lãnh thổ được chỉ định
 • Có kỹ năng quản lý cao can dự tới hoạt động đầu tư đủ điều kiện hoặc hoạt động buôn bán đủ điều kiện
 • Có chí ít ba năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp trong việc điều hành 1 hoặc phổ biến công ty đủ điều kiện hoặc đầu tư đủ điều kiện tại Việt Nam
 • Có lý lịch thành công về hoạt động buôn bán đủ điều kiện hoặc đầu tư đủ điều kiện tại Việt Nam
 • Có cam kết thực tại về việc tiếp diễn hoạt động buôn bán và đầu cơ tại Úc sau lúc việc đầu cơ ban sơ đã hoàn tất.
 • Đương đơn và vợ/chồng hợp pháp hoặc vợ/chồng thực tế (ko đăng ký thành thân) phải:

  • Phải mang chí ít 01 trong 05 năm nguồn vốn sắp nhất trước ngày được mời nộp đơn, đã trực tiếp quản lý một trong những điều sau đây:

   • Một doanh nghiệp đủ điều kiện mà đương đơn và vợ/chồng sở hữu ít nhất 10% quyền sở hữu; hoặc
   • Những khoản đầu tư đủ điều kiện thuộc với của đương đơn và vợ/chồng ít nhất là AUD1.5million.


  • Trong 02 năm tài chính ngay trước ngày được mời nộp đơn, có những hoạt động buôn bán và đầu cơ một cách thức hợp pháp, tài sản tư nhân chí ít là AUD2.25 triệu và sẵn sàng để chuyển qua Úc trong vòng 02 năm nói từ khi được cấp thị thực 188B.
  • Phải đầu tư chí ít AUD1.5 triệu trong trái khoán của chính phủ Tiểu bang hoặc bờ cõi bằng, và sẳn sàng giữ khoản đầu tư đấy ít ra 04 năm kể trong khoảng ngày được Tiểu bang hoặc lãnh thổ chấp thuận.
  • không tham gia vào các hoạt động phi pháp hoặc ko được bằng lòng.


 • Đương đơn phải sống ít nhất 02 năm tại Tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà đã được đề cử. Đương đơn và toàn bộ thành viên gia đình đứng chung đơn phải hội đủ điều kiện sức khỏe và rà soát lý lịch.
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm thiên cư (bài rà soát về độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ học thức, kinh nghiệm, doanh thu, tài sản và các nhân tố khác)

2. quyền lợi


 • Được phép bảo lãnh cho cả gia đình bao gồm vợ/chồng, con cái trong độ tuổi phụ thuộc Được quyền sinh sống tại Úc trong thời gian 4 năm 3 tháng
 • Không được phép gia hạn visa
 • Được nộp đơn xin visa thường trú (Visa 888) sau lúc đáp ứng những điều kiện đầu cơ Khoản đầu tư 1.5 triệu AUD được hoàn trả sau 4 năm đầu tư tại Úc

3. Gia hạn thời gian tạm trú


 • Mẫu visa này không được gia hạn

III. đầu cơ diện thương buôn hiểm yếu (188C)

1. Điều kiện


 • Đương đơn phải cứ trú tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà cơ quan chính phủ đã chỉ định
 • Đầu tư ít 5 triệu AUD vào Úc trong 04 năm.
 • Đương đơn phải tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu cơ tại Úc sau lúc chấm dứt visa nhất thời trú
 • Đương đơn sống ở Úc ít ra 40 ngày/ một năm (tính tổng cùng) trong thời kì giữ visa trợ thời trú, hoặc vợ / chồng của đương đơn sống ít nhất 180 ngày/ 1 năm (tính tổng cùng). Đương đơn hoặc vợ/ chồng phải sở hữu tổng tài sản ít nhất là 5 triệu đô Úc và sẵn sàng để sử dụng để đầu cơ tại Úc.
 • Đương đơn, các thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên phải đồng ý không có bất kỳ tổn thất nào can dự tới khoản đầu cơ, chống lại Khối hưng vượng vượng chung. Thu nhập mà đương đơn kiếm được trong khoảng khoản đầu cơ ở Úc phải chịu thuế theo luật thuế Úc.

2. lợi quyền


 • Được phép bảo lãnh cho cả gia đình bao gồm vợ/chồng, con loại trong độ tuổi phụ thuộc Được quyền sinh sống tại Úc trong thời gian 4 năm 3 tháng
 • Được quyền gia hạn visa thêm hai năm
 • Được nộp đơn xin visa thường trú (Visa 888) sau khi đáp ứng các điều kiện đầu tư

3. Ưu điểm


 • Không cần trú ngụ tại nước Úc quá lâu, với thể về Việt Nam để lo việc buôn bán
 • không buộc phải trình độ tiếng Anh
 • Không bắt buộc khiến test hoặc phỏng vấn
 • Xử lý giấy tờ nhanh (06 – 09 tháng)
 • Đây là visa gia đình nên vốn đầu tư đầu cơ mang thể được huy động từ vợ, chồng hoặc thành viên trong gia đình.
 • Tất cả những người con còn phụ thuộc sở hữu thể đi theo đương đơn.

VI. đầu cơ diện nhà đầu cơ cao cấp (188D)

1. Điều kiện


 • Không dừng độ tuổi, kinh nghiệm điều hành
 • Nhận được hài lòng bảo lãnh của 1 bang tại Úc
 • Đầu tư tối thiểu 15 triệu AUD vào Úc và duy trì khoản đầu tư trong vòng 4 năm
 • Không sở hữu bất cứ khoản nợ đọng nào mang chính phủ Úc
 • Đáp ứng những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp

2. Quyền lợi


 • Được phép bảo lãnh cho cả gia đình bao gồm vợ/chồng, con loại trong độ tuổi phụ thuộc Được quyền sinh sống tại Úc trong thời gian 4 năm 3 tháng
 • Không được quyền gia hạn visa
 • Được nộp đơn xin visa thường trú (Visa 888) sau lúc đáp ứng các điều kiện đầu cơ visa trợ thời trú 188.

V. đầu tư diện công ty (188E)

1. Visa này dành cho


 • Thị thực này phù hợp cho sinh viên quốc tế hoặc những ai có thể đạt được kỹ năng Anh ngữ IELTS 6.0 (all bands) và với năng lực tài chính, nhưng ko có kinh nghiệm trong kinh doanh.
 • Thị thực này thích hợp cho các người nào với kỹ năng Anh ngữ IELTS 6.0 (all bands) nhưng không chứng minh được nguồn nguồn vốn và kinh nghiệm buôn bán.

2. Điều kiện


 • Đương đơn dưới 55 tuổi, dù rằng tiểu bang hoặc vùng cương vực có thể trong khoảng bỏ đề xuất này ví như hoạt động buôn bán của nhà đầu tư sẽ mang lợi ích đặc thù đối mang nền kinh tế của tiểu bang hoặc lãnh thổ được chỉ định
 • Với trình độ tiếng Anh (IELTS 6.0 cho từng cột) và có thể sản xuất chứng cứ về điều này tại thời khắc bạn được mời nộp đơn xin thị thực.
 • Đương đơn đang thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện 1 hoạt động buôn bán tuân thủ tại Úc và với ý định thực thụ để tiếp tục hoạt động này

  • Có một hoặc nhiều thỏa thuận có hiệu lực pháp lý để nhận tài trợ có tổng số tiền tối thiểu là 200.000 AUD từ một trong các cơ quan sau đây:
  • Cơ quan Chính phủ Liên bang
  • Chính phủ Tiểu bang hoặc lãnh thổ
  • Cơ hậu sự trợ về ngành nghề nghiên cứu
  • Nhà đầu tư đã đăng ký với nhân cách là đối tác hợp danh đầu tư giả mạo hiểm của Úc.
  • Dịch vụ giáo dục đại học được chỉ định


 • Theo ký hợp đồng ít ra 10% của khoản tài trợ phải được trả cho các thực thể buôn bán trong vòng 12 tháng nhắc từ ngày bắt đầu hoạt động tại Úc;
 • Đương đơn phải nắm giữ ít nhất 30% cổ phần trong tổ chức của mình lúc đã ký kết ký hợp đồng.
 • Đương đơn mang một kế hoạch buôn bán, ý tưởng, sáng tạo sẽ dẫn đến thương mại hóa sản phẩm hoặc nhà sản xuất ở Úc, hoặc sự phát triển của một doanh nghiệp tại Úc. Không cần chứng minh kinh nghiệm kinh doanh.

3. Quyền lợi


 • Không mang đề nghị đương đơn phải tham dự vào hoạt động kinh doanh sau khi đã được cấp thị thực này, nhưng buôn bán phải sở hữu hoạt động.
 • Đương đơn phải sống tại tiểu bang hoặc cương vực đã đề cử trong thời kì liên tiếp 02 năm của 04 năm trong khoảng ngày được cấp thị thực này.
 • không buộc phải chứng minh nguồn vốn.
 • không đề nghị mang kinh nghiệm buôn bán.
 • không đề xuất điểm kiểm tra của thang điểm thiên di (points test).
 • Thời gian xử lý giấy má xin đề cử sở hữu tiểu bang hoặc cương vực trong khoảng 02 – 04 tuần, có Bộ di trú trong khoảng 08 – 12 tháng.

4. Hoạt động này không được can hệ tới bất kỳ danh mục bị chiếc trừ nào sau đây:


 • Bất động sản nhà ở
 • Thuê lao động
 • Mua một doanh nghiệp hiện có hoặc nhượng quyền thương nghiệp tại Úc

5. Gia hạn thời kì tạm trú


 • Mẫu visa này không được gia hạn

Trên đây là tất tần tật thông tin về Visa 188, nếu bạn gặp bất cứ khó khăn gì hay muốn tìm một đơn vị để thay bạn xin visa hãy liên hệ với chúng tôi Newland Travel – Công ty du lịch và di trú theo hotline 028-39310614 (VP Việt Nam) hoặc 61-2-97257922 (VP Úc) ngay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.Xem thêm bài viết Tư vấn hồ sơ đi Úc diện đầu tư kinh doanh


Công ty du lịch, di trúdu học Úc Newland Travel

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết