Bản thân Lilly Luta xuất thân từ một gái quê binh thường, nhưng may mắn vào Sài Gòn lập nghiệp được mọi mọi người giúp đỡ. Cô được mọi người biết đến với vai trò mẫu ảnh.