Một cặp vợ chồng ở Mỹ quyết định tặng xe hơi cho nhân viên phục vụ tại một nhà hàng sau khi thấy chiếc xe hư hại nghiêm trọng của cô.