Trong chuyến đi lần này, ngoài công việc ra, Phở Đặc Biệt còn có cơ hội mục sở thị các trung tâm giải trí nổi tiếng tại Hàn Quốc.