Ít ai nghĩ sẽ được gặp 3 nam diễn viên này trên màn ảnh trong những thời điểm như vậy.