À vâng đằng ký forum lâu lắm rồi nhưng ko có time, nên hôm nay vô giới thiệu luôn :v