Nổi mề đay có thể gây ra rất nhiều biến chứng nặng, thậm chí dẫn tới tử vong nữa đó!