Đó là những vật dụng quen thuộc tới mức chúng ta không ngờ tới đâu nhé!