Nghiên cứu y học phát hiện, XX thường hấp thụ lượng đường lớn rất dễ bị viêm âm đạo, loãng xương, bạc tóc.