Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Phần mềm Việt: Cách tiến hành đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Phần mềm Việt: Cách tiến hành đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế FfWzt02#1

08.11.19 21:24

traxanh283

traxanh283

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
[size=17]Với những lợi ích vượt trội mà hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mang lại, việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ngày càng phổ biến. Tuy vậy, vẫn có nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh chỉ mới nghe đến mà chưa biết [size=16]cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.[/size][/size]
Phần mềm Việt: Cách tiến hành đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Quy-dinh-ve-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu-co-ma-cua-co-quan-thue-theo-du-thao-thong-tu-119-1
[size=17]Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế[/size]
[size=17]Trên thực tế, việc [size=16]đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tương đối đơn giản. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được phép sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và muốn tiến hành đăng ký thì thực hiện căn cứ vào Điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Vừa qua, trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119, Bộ Tài chính đã có những hướng dẫn cụ thể hơn về nội dung này.[/size][/size]
[size=17]Cụ thể, căn cứ quy định của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Điều 12 dự thảo Thông tư hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký theo các bước dưới đây:[/size]

  • Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) và gửi kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với những hóa đơn đã sử dụng trước thời điểm đăng ký theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  • Sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử bằng phương thức điện tử, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

  • Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  • Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP)

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết