Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp lễ, tết năm 2015.