Bắt đầu chỉ từ sở thích khác người của bản thân, Đoàn Phương Linh tạo được một dấu ấn và dòng thời trang khác biệt trong con mắt của giới trẻ.