Nghệ thuật gia hiện đang sống ở Melbourne, Australia - ChiliPhilly là chủ nhân của ý tưởng tạo ra những chiếc mũ sáng tạo này.