Trong clip, ngoài Lệ Rơi ra còn có sự xuất hiện của 2 diễn viên trẻ Duy Nam và Hữu Công.