Sự ngộ nhận lầm tưởng về băng vệ sinh đôi khi có thể để lại hậu quả không nhỏ đối với các bạn nữ.