Xuất hiện tại đám cưới đồng nghiệp, Won Ja Hyun lộ gương mặt nhọn hoắt.