Anh chàng có cặp sừng to bự chảng, cậu bé khỉ, hay chú chó 2 đầu...