Đại Tần đế quốc là một bộ phim truyền hình Trung Quốc được sản xuất năm 2006, công chiếu vào cuối năm 2009. Bộ phim được chuyển thể từ Tập 1 - Hắc sắc liệt biến của loạt tiểu thuyết lịch sử Hắc sắc liệt biến của nhà văn Tôn Hạo Huy.