Tình Cha Mẹ chan chứa yêu thương mà đôi khi chúng ta,những người con lại không thể tỏ tường,không thấu hiểu.
          Dù cách thể hiện khác nhau nhưng Cha Mẹ luôn là dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất.