Rời xa cuộc sống hiện đại, cụ ông này chọn cho mình một cuộc sống “ẩn dật” trong rừng sâu.