Bộ GD-ĐT điểm dự kiến sẽ dùng thang điểm 20 thay cho 10, theo đó điểm liệt là 2 trở xuống và điểm ưu tiên cao nhất là 8.