Đám mây kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời tại Anh Quốc khoảng 30 phút thì dần biến mất.