Trải qua nhiều cuộc kiểm tra kỹ càng, chú cá đặc biệt này đã được công nhận là chú cá nhiều tuổi nhất từng được tìm thấy ở khu vực Tây Úc.