Ở đây, đàn ông dùng mảnh vải để che thân còn phụ nữ thì... không mặc gì.