Được biết, bóng đèn cổ 60w này đã hoạt động từ năm 1901. Tính cho tới thời điểm này, nó đã sáng liên tục trong 113 năm.